Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin intermediul acestei Politici dorim să vă aducem informațiile necesare într-o modalitate cât mai clară, transparentă și pe cât se poate de explicită despre felul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de Operator de date. Pentru a vă putea oferi serviciile noastre de car-sharing suntem nevoiți să prelucrăm anumite date cu caracter personal care vă aparțin, date pe care le colectăm direct de la dumneavoastră, cu ocazia introducerii acestora în Aplicație la momentul înregistrării și prin încărcarea documentelor solicitate în acest sens.Informațiile prezentate în prezenta Politică se referă exclusiv la modalitatea în care Dezvoltatorul și/sau operatorul colectează și prelucrează datele dumneavoastră, aceste informații nu sunt aplicabile în situația colectării de date de către societățile cu care colaborăm în cazul în care acestea au calitatea de operatori independenți de date. Această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal se completează în mod corespunzător cu Termenii și condițiile aplicațiilor Citylink și hip.car. 1. Definiții și înțelesul unor termeni Următorii termeni folosiți pe parcursul prezentei Politici vor fi înțeleși după cum urmează: a. „Aplicația”, „Aplicația Hip.car” sau „Aplicația Citylink” se referă la aplicația software deținută de către S.C. Concept Apps Development S.A. și administrată de S.C. Concept Apps Development S.A în România și de Hip Car Sharing SRL în Moldova, ce poate fi folosită pentru a închiria autovehiculele disponibile din cadrul zonei de acoperire și/sau pentru a comanda curse; b. Prin „Contract” se va înțelege Termenii și Condițiile Aplicației c. „Date personale” sau „Datele cu caracter personal” semnifică oricare informații ce se referă la o persoană fizică identificată sau ce poate fi identificată; o persoană poate fi identificată, direct sau indirect, într-un mod particular făcându-se referire la un număr de identificare ori prin folosirea unuia sau mai multor factori ce sunt specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, sociale, culturale sau economice; d. Prin „Prelucrarea datelor” se va înțelege acea operațiune sau set de operațiuni ce se efectuează asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, indiferent dacă sunt folosite sau nu mijloace automatizate, operațiuni precum colectarea, înregistrarea, stocarea, structurarea, organizarea, modificarea sau adaptarea, consultarea, utilizarea, extragerea, divulgarea prin transmitere, alinierea sau combinarea, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice mod, restricționarea sau distrugerea. e. „Utilizator” sau „Client” este orice persoană fizică sau juridică, prin reprezentantul acesteia, care a parcurs și finalizat cu succes procedura de înregistrare și a acceptat Termenii și condițiile Aplicației f. ;„Terță parte” reprezintă orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism, în afara de Utilizator (Client), operator, persoana împuternicită de operator și persoana care, se află sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, ce sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal. g. „Regulament” se referă la Regulamentul Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și cu privire la libera circulație a acestor date, care abrogă Directiva 95/46/CE și la Legea 133/2011 din Republica Moldova. 2. Operatorul de date Platforma Hip.car a fost dezvoltată de S.C. Concept Apps Development S.A., persoană juridică înregistrată și funcționând în conformitate cu legislația din România, având sediul în Str Maria Hagi Moscu, 1A, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/14820/2020, Cod Unic de Înregistrare RO30655819, titulară asupra tuturor drepturilor cu privire la Aplicație. Platforma este operată la nivel de țară prin companii operator care respectă dispozițiile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal. În Moldova, operatorul platformei este: Hip Car Sharing SRL, cod de înregistrare și cod fiscal 1019600009161, cu sediul în strada Mihai Eminescu 35, Chișinău, Moldova. În România, operatorul platformei este: Concept Apps Development S.A, Unic de Înregistrare RO30655819, cu sediul în Sector 1, București. 3. Tipurile de date prelucrate cu privire la Utilizatori Pentru funcționarea Aplicațiilor și în legătură cu utilizarea Serviciilor noastre, sunt prelucrate următoarele date cu caracter personal: a. Datele dumneavoastră de contact cum ar fi nume, prenume, e-mail, număr de telefon; b. În cazul serviciilor de închiriere, se pot prelucra informațiile din cuprinsul cărții de identitate; c. În cazul serviciilor de închiriere, se pot prelucra informațiile din cuprinsul permisului de conducere; d. Date cu privire la geolocalizare, strada unde se află autovehiculul, data și ora la care a fost pornită și încheiată o cursă, distanța parcursă, timpul de condus și de staționare, viteza curentă a autovehiculului, viteza maximă și viteza minimă atinsă, viteza medie, accelerări/frânări bruște, traseul parcurs, punctele de pornire și de oprire ale fiecărui traseu, data și ora ultimei poziții transmise; e. Istoricul curselor efectuate. 1. Cum sunt folosite datele utilizatorilor Respectăm Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) aplicabil în UE, precum și Legea nr. 133 privind Protecția Datelor Personale din Republica Moldova. Implementăm măsuri stricte pentru a asigura că procedurile noastre de prelucrare a datelor susțin principiile de legalitate, echitate și transparență, oferă securitatea datelor și respectă drepturile subiecților de date. Toate datele personale sunt stocate și procesate în siguranță pe serverele Amazon Web Services (AWS) situate în Frankfurt, UE, în concordanță cu scopurile specifice și explicite pentru care au fost colectate. a. Adresa de e-mail este colectată și prelucrată cu scopul de a vă înregistra și valida contul, pentru a vă putea loga în cont și pentru a vă transmite notificări și informări în legătură cu serviciile utilizate, de exemplu transmiterea unui e-mail de confirmare a cursei, de confirmare a plății, pentru a vă recupera parola, notificări în legătură cu problemele operaționale asociate de folosirea autovehiculului și altele asemenea. Aceste operațiuni se efectuează în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulament (executarea contractului); ‍ b. Numărul de telefon este colectat și prelucrat cu scopul de a valida contul dumneavoastră și pentru a efectua apeluri și/sau a vă transmite notificări și informări în legătură cu serviciile utilizate, cum ar fi transmiterea unui mesaj text de confirmare a cursei, de confirmare a plății, pentru recuperarea parolei, în legătură cu problemele operaționale asociate cu folosirea autovehiculului etc.. Aceste operațiuni se efectuează în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulament (executarea contractului); ‍ c. Numele și prenumele sunt colectate cu scopul încheierii și executării contractului și pentru validarea plății. Aceste operațiuni se efectuează în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulament (executarea contractului); ‍ d. Codul numeric personal (C.N.P.) se colectează și se prelucrează cu scopul încheierii și executării contractului. Aceste operațiuni se efectuează în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulament (executarea contractului); ‍ e. Informațiile din cuprinsul permisului de conducere sunt colectate și prelucrate cu scopul verificării dacă aveți posibilitatea legală de a conduce un autovehicul pe drumurile publice, respectiv dacă aveți categoria necesară cerută de lege pentru autovehiculul respectiv. Aceste operațiuni se efectuează în temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulament (obligație legală) și în temeiul art. 335 din Codul Penal; ‍ f. Informațiile din cuprinsul cărții de identitate sunt colectate și prelucrate cu scopul încheierii și executării contractului dintre părți și cu scopul comunicării identității dumneavoastră către Poliția română în termenul solicitat în cazul unei cereri din partea acesteia. Aceste operațiuni se efectuează în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulament (executarea contractului), în temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulament (obligație legală) și în temeiul art. 39 din O.U.G. 195/2002; ‍ g. Istoricul curselor este colectat și prelucrat cu scopul executării contractului. Aceste operațiuni se efectuează în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulament (executarea contractului); ‍ h. Costul cursei este colectat și prelucrat cu scopul executării contractului. Aceste operațiuni se efectuează în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulament (executarea contractului); ‍ i. Numărul de înmatriculare al autovehiculului este colectat și prelucrat cu scopul executării contractului și cu scopul comunicării către Poliția română în cazul unei solicitări din partea acesteia, informații privind cui i-am încredințat autovehiculul. Aceste operațiuni se efectuează în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulament (executarea contractului), în temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulament (obligație legală) și în temeiul art. 39 din O.U.G. 195/2002; ‍ j. Strada unde se află autovehiculul este colectată și prelucrată cu scopul executării contractului. Aceste operațiuni se efectuează în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulament (executarea contractului); ‍ k. Locația dumneavoastră la momentul accesării aplicației este colectată și prelucrată cu scopul executării contractului, mai exact pentru ca dumneavoastră să puteți determina distanța de parcurs și timpul estimat dintre locul unde vă aflați și autovehicul. Aceste operațiuni se efectuează în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulament (executarea contractului); ‍ l. Geolocalizarea este colectată și prelucrată cu scopul executării contractului, mai precis pentru a observa stilul dumneavoastră de condus pentru a determina dacă conduceți autovehiculul într-un mod preventiv și prudent respectând regulile de circulație. Aceste operațiuni se efectuează în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulament (executarea contractului); ‍ m. Data și ora ultimei poziții transmise sunt colectate și prelucrate cu scopul executării contractului. Aceste operațiuni se efectuează în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulament (executarea contractului); ‍ n. Viteza curentă a autovehiculului este colectată și prelucrată cu scopul executării contractului, mai precis pentru a ne asigura că nu este depășită limita legală de viteză. Aceste operațiuni se efectuează în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulament (executarea contractului); ‍ o. Stilul de condus, respectiv accelerări și frânări bruște, viteza medie, viteza minimă și maximă atinsă sunt colectate și prelucrate cu scopul executării contractului. Aceste operațiuni se efectuează în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulament (executarea contractului). 2. Următoarele tipuri de date sunt prelucrate în baza interesului nostru legitim: ‍ ‍a. Adresa de e-mail și numărul dumneavoastră de telefon sunt colectate și prelucrate cu scopul transmiterii de oferte și promoții personalizate și pentru a efectua sondaje de satisfacție. Aceste operațiuni se efectuează în temeiul art. 6 alin. (1) lit. f) (interes legitim). b. De asemenea aceste date pot fi folosite cu scopul transmiterii de oferte și promoții generale, dacă avem consimțământul dumneavoastră pentru a folosi datele cu acest scop. Aceste operațiuni se efectuează în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) (consimțământ). c. Datele privind Geolocalizarea sunt colectate și prelucrate cu scopul asigurării securității și integrității autovehiculului. Aceste operațiuni se efectuează în temeiul art. 6 alin. (1) lit. f) (interes legitim). d. Datele privind distanța parcursă sunt colectate și prelucrate cu scopul estimării distanței pentru care mai poate fi folosit autovehiculul pentru a determina când este necesar să fie alimentat. Aceste operațiuni se efectuează în temeiul art. 6 alin. (1) lit. f) (interes legitim). 3. Pentru a putea îmbunătăți aplicația și serviciile furnizate către dumneavoastră, prelucrăm următoarele date anonimizate în scopuri statistice: a. Locația, data și ora pornirii și încheierii fiecărui traseu sunt colectate și prelucrate cu scopul creări unor statistici de utilizare a autovehiculelor în anumite locații și zone geografice pentru a putea determina necesarul de autovehicule într-o anumită zonă și pentru a asigura disponibilitatea lor în cele mai solicitate dintre aceste locații. b. Distanța parcursă este colectată și prelucrată cu scopul estimării distanțelor pentru care poate fi folosit un autovehicul și pentru a determina când este necesară realimentarea acestuia. c. Timpul condus și staționarea sunt colectate cu scopul estimării perioadei când ar fi necesară realimentarea autovehiculului. d. Traseul parcurs este colectat cu scopul verificării consumului de combustibil al autovehiculului pe anumite trasee unde traficul ar putea fi mai aglomerat.Când colectăm și prelucrăm datele enumerate anterior în scopuri statistice, acestea sunt extrase și analizate prin intermediul aplicației fără a face vreo corelație între date și persoanele fizice ce ar folosi autovehiculul la momentul respectiv. ‍S.C. Concept Apps Development S.A. nu prelucrează și nu are acces la datele cardului dumneavoastră bancar, aceste date sunt prelucrate de către procesatorii de plăți: Plationline / Stripe / Fondy. 3. Divulgarea datelor către o terță parte ‍Pentru funcționarea optimă și deplină a Aplicației, utilizăm servicii și produse dezvoltate de către terțe părți. Acestea pot avea acces la o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-ați furnizat în Aplicație, cu toate acestea, datele sunt prelucrate în concordanță cu îndrumările și instrucțiunile oferite de noi și nu vor fi folosite în alte scopuri decât cele menționate anterior. Luând în considerare cele menționate mai sus, aceste date vor putea fi dezvăluite către: ‍ a. Companii specializate în campanii de marketing sau cercetare de piață, ce acționează în pentru Dezvoltator și/sau operator; b. Furnizori de servicii IT ce ar putea să asiste Dezvoltatorul și/sau operatorul la întreținerea sistemelor, site-urilor și aplicațiilor pentru ca acestea să funcționeze optim. În situațiile descrise mai sus, datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite numai în baza unui contract încheiat cu terțele părți, prin acesta părțile obligându-se să prelucreze datele exclusiv în scopul în care le-au fost încredințate, să respecte obligația de confidențialitate, să asigure securitatea datelor și să respecte legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor mai putea fi dezvăluite și către unele autorități și/sau instituții publice cum ar fi poliția, parchetul, instanța de judecată și/sau alte organe abilitate ale statului, pe baza și conform dispozițiilor legale. 4. Securitatea datelor cu caracter personal și perioada de stocare a acestora Dezvoltatorul și/sau operatorul colectează și prelucrează doar datele cu caracter personal ce îi sunt necesare pentru scopurile expuse la punctul 1.4. din prezentul document. Dacă datele ce au fost colectate de către noi nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate inițial, vom șterge aceste date.Dezvoltatorul și/sau operatorul acordă accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal doar angajaților și/sau colaboratorilor cu care a încheiat acorduri de confidențialitate privind prelucrarea datelor. Cu excepția terțelor-părți ce au fost menționate mai sus, nu vom permite altor entități să acceseze datele dumneavoastră cu caracter personal, fără să vă informăm mai înainte. 1. Securitatea datelor cu caracter personal ‍ ‍Dezvoltatorul și/sau operatorul tratează cu deosebită seriozitate siguranța datelor personale, drept urmare utilizăm o serie de proceduri și tehnologii menite să protejeze informațiile cu caracter personal. Implementăm următoarele proceduri, tehnologii și măsuri organizatorice pentru siguranța datelor personale: a. folosim proceduri de criptare a datelor cu caracter personal;dispunem de capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continuă a sistemelor și serviciilor de prelucrare a datelor cu caracter personal; b. în situația în care are loc un incident de securitate de natură tehnică sau fizică, putem restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal și accesul la acestea în timp util; c. dispunem de un proces pentru a testa, evalua și aprecia periodic dacă măsurile tehnice și organizatorice sunt eficiente și garantează prelucrarea securizată a datelor personale. d. Actualizăm și revizuim periodic politicile și procedurile noastre pentru a fi în conformitate cu dispozițiile legale în materia protecției datelor cu caracter personal. Având în vedere acestea, vom enumera o serie de măsuri pe care le luăm:deținem și utilizăm politici și proceduri privind protecția datelor cu caracter personal; e. Efectuăm evaluări de impact asupra securității datelor; f. Efectuăm evaluări când folosim interesul legitim ca temei legal pentru prelucrările de date; g. Efectuăm audituri și punem în aplicare măsuri pentru siguranța protecției datelor; h. Avem grijă să instruim angajații noștri cu privire la protecția datelor cu caracter personal; numai angajații și/sau colaboratorii Dezvoltatorului și/sau operatorului vor avea acces la anumite date cu caracter personal și numai în măsura în care au nevoie de acest acces pentru a își putea desfășura activitatea în baza relației pe care aceștia o au cu Dezvoltatorul și/sau operatorul. 2. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal În timpul executării contractului stocăm următoarele tipuri de date: a. Nume, prenume, număr de telefon, e-mail, date de logare, informațiile din cuprinsul cărții de identitate, informații din cuprinsul permisului de conducere. Aceste date vor fi stocate pe toată perioada cât dețineți calitatea de utilizator și client Citylink; b. Datele cu privire la geolocalizare vor fi stocate pentru o perioadă de 5 ani; c. Istoricul curselor va fi stocat pentru o perioadă de 5 ani; d. Costul cursei va fi stocat pentru o perioadă de 5 ani; e. La încetarea contractului datele stocate de către noi vor fi șterse sau păstrate pentru o scurtă perioadă de timp pentru a putea răspunde unor obligații legale după cum urmează: f. Datele de logare și contul vor fi șterse cel mai târziu în următoarea zi după încetarea calității dumneavoastră de utilizator și client Citylink, dacă ziua următoare ar cădea într-o zi nelucrătoare, se va prelungi termenul până în prima zi lucrătoare care urmează; g. Numele, prenumele, numărul de telefon, e-mailul, informațiile ce se regăsesc în contul aplicației din care rezultă ce autovehicul ați utilizat și de asemenea data și ora vor fi stocate pentru o perioadă de 6 luni de la data încetării calității dumneavoastră de utilizator și client Citylink. Informațiile acestea sunt stocate pentru a avea posibilitatea de a răspunde unor obligații legale, de exemplu pentru a furniza către poliția rutiera informații privind datele conducătorului autovehiculului; h. Copiile cărții de identitate și ale permisului de conducere vor fi stocate pentru o perioadă de 6 luni de la data la care încetează calitatea de utilizator și client Citylink. Informațiile acestea sunt stocate pentru a avea posibilitatea de a răspunde unor obligații legale, cum ar fi oferirea către poliția rutieră a informațiilor privind datele conducătorului autovehiculului sau în cazul efectuării unei eventuale anchete cu privire la încredințarea autovehiculului unui minor; i. Datele cu privire la geolocalizare și stilul de condus se vor șterge cel mai târziu în următoarea zi după încetarea calității dumneavoastră de utilizator și client Citylink, dacă ziua următoare ar cădea într-o zi nelucrătoare, se va prelungi termenul până în prima zi lucrătoare care urmează. Dacă mijloacele software și tehnologice ne vor permite vom anonimiza aceste date astfel încât perioada de stocare nu mai avea aplicabilitate, pentru că informațiile cu privire la geolocalizare nu vor mai putea fi asociate cu dumneavoastră. Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate și ca urmare a emiterii facturilor astfel cum este prevăzut în Termenii și Condițiile Aplicației. Datele urmează a fi păstrate în conformitate cu dispozițiile aplicabile în materie fiscală.În situația desfășurării unor proceduri legale, judiciare și/sau unor investigații sau anchete ce sunt derulate de autoritățile publice în legătură cu încheierea, executarea și încetarea Contractului (Termenilor și Condițiilor Aplicației) și de asemenea în cazul oricăror litigii ce au legătură cu executarea Contractului, termenele ce privesc perioada de stocare a datelor cu caracter personal vor fi suspendat 5. Drepturile Utilizatorilor/Clienților Citylink Având în vedere calitatea dumneavoastră de utilizator și client, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal: a. Dreptul la informare semnifică că sunteți informat prin prezenta politică despre modul cum prelucrăm datele, cât stocăm aceste date, ce drepturi aveți în legătură cu datele dumneavoastră, către cine sunt divulgate datele în situația în care are loc o asemenea divulgare și alte asemenea. Nu în ultimul rând dacă această politică va fi actualizată, veți fi informat. b. Dreptul de acces la date înseamnă că aveți posibilitatea de a vi se confirma sau infirma de către Dezvoltator și/sau operator dacă datele dumneavoastră sunt prelucrate, în situația unei confirmări privind prelucrarea datelor de către noi veți avea acces la aceste date. c. Dreptul la rectificarea datelor se referă la dreptul dumneavoastră de a obține completarea sau rectificarea datelor incomplete sau inexacte pe care Dezvoltatorul și/sau operatorul le prelucrează. d. Dreptul la portabilitatea datelor înseamnă că aveți dreptul să primiți datele cu privire la dumneavoastră și pe care le-ați furnizat către Dezvoltator și/sau operator într-un format structurat, ce este utilizat în mod curent și care poate fi citit în mod automat, pentru a le putea transmite altui operator, în situația în care: d.1. Prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract; d.2. Prelucrarea este efectuată prin mijloace automate. e. Dreptul la ștergerea datelor înseamnă că aveți posibilitatea de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, fără nicio întârziere nejustificată. Puteți solicita ștergerea contului din chatul din aplicație (Support) sau prin chat-ul de pe www.hip.car, accesând opțiunea Ștergerea contului/ Account deletion. Trebuie să aveți în vedere că acest drept nu este unul absolut și este limitat de dispozițiile legale. f. Dreptul la restricționarea prelucrării este un drept limitat în timp și conduce la blocarea prelucrării datelor dumneavoastră de către Dezvoltator și/sau operator Într-o asemenea situație ne va fi imposibil să vă oferim serviciile de car-sharing. g. Dreptul la opoziție se referă la dreptul de a vă putea opune oricând prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing, în asemenea situație ne fiind-u-vă afectate în niciun fel serviciile de car-sharing. Aveți de asemenea posibilitatea de a vă opune prelucrării datelor în baza intereselor noastre legitime, acest drept ne fiind însă unul absolut și va fi luat în considerare în funcție de situația dumneavoastră particulară. h. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată înseamnă că în situația în care Dezvoltatorul și/sau operatorul are intenția de a se folosi de sisteme automatizate pentru emiterea unor decizii vă va informa, asigurându-se că sunt respectate dispozițiile legale, mai exact decizia va fi analizată de către un angajat al Dezvoltatorul și/sau operatorul și veți avea dreptul de a vă exprima un punct de vedere și de a contesta decizia. i. Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități se referă la posibilitatea de a formula o plângere în România în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal atunci când considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră are loc cu încălcarea dispozițiilor legale. 6. Date de contact În cazul în care aveți întrebări, nelămuriri, solicitări sau sugestii referitoare la această politică sau în situația în care doriți să vă exercitați drepturile prevăzute în Secțiunea 5, nu ezitați să ne contactați. Pentru transmiterea unei solicitări vă rugăm să ne adresați o cerere în scris, datată și semnată, folosind următoarele date de contact: Romania Adresa: Str Maria Hagi Moscu, 1A, sector 1, București E-mail: contact@hip.car Telefon: +40724 895 465 Moldova: Adresa: Mihai Eminescu 35, Chișinău E-mail: contact@hip.car Telefon:+37322011102.